Biografi Singkat Guru

Nama:I Ketut Ada
NIP/NIK:196510011986061001
TTL:1965-10-01
Agama:Hindu
Alamat:Kintamani
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Bahasa Indonesia, KEPALA SEKOLAH
Nama:Ida Bagus Made Widarsana
NIP/NIK:197901302007011008
TTL:1979-01-30
Agama:Hindu
Alamat:BANJAR PENYEBEH DS PENGOTAN KEC.KAB.BANGLI
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Ekonomi, WAKA KURIKULUM
Nama:I Ketut Sutama
NIP/NIK:198307052010011037
TTL:1983-07-05
Agama:Hindu
Alamat:Br. Kepitu
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Seni Budaya, WAKA KESISWAAN
Nama:I Ketut Sandia
NIP/NIK:197012312000121030
TTL:1970-12-31
Agama:Hindu
Alamat:MANIKLIYU
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, WAKA SARPRAS
Nama:I Wayan Budiyasa
NIP/NIK:197309031997031003
TTL:1973-09-03
Agama:Hindu
Alamat:Desa Banua Kec.Kintamani, Bangli, Bali
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Bahasa Indonesia, WAKA HUMAS

Biografi Singkat Guru

Nama:Ni Ketut Bendesi
NIP/NIK:196405111997022001
TTL:1964-05-11
Agama:Hindu
Alamat:BATUR UTARA
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Bahasa Indonesia
Nama:I Made Artanegara
NIP/NIK:196412311997021013
TTL:1964-12-31
Agama:Hindu
Alamat:Pacung
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Bimbingan dan Konseling (Konselor)
Nama:I Ketut Palton Anuwiksa
NIP/NIK:196612211998021003
TTL:1966-12-21
Agama:Hindu
Alamat:Banjar Dinas Batur Selatan
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Biologi
Nama:Ni Wayan Sarwi
NIP/NIK:196808221990022001
TTL:1968-08-22
Agama:Hindu
Alamat:Tanah Daha
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Kimia
Nama:I Dewa Made Oka
NIP/NIK:196901202000121002
TTL:1969-01-20
Agama:Hindu
Alamat:TRIWANGSA
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Bahasa Jepang

Biografi Singkat Guru

Nama:I Ketut Murjana
NIP/NIK:197107171999031012
TTL:1971-07-17
Agama:Hindu
Alamat:Pinggan
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn)
Nama:I Wayan Jiwa
NIP/NIK:197212311997021006
TTL:1972-12-31
Agama:Hindu
Alamat:SEKAAN
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Fisika
Nama:I Wayan Suarja
NIP/NIK:196212311983041183
TTL:1962-12-31
Agama:Hindu
Alamat:DANA PETAPAN
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
Nama:I Wayan Kariya
NIP/NIK:196412311990031163
TTL:1964-12-31
Agama:Hindu
Alamat:Belancan
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Pendidikan Agama Hindu
Nama:I Nengah Suteker
NIP/NIK:196602032005011002
TTL:1966-02-03
Agama:Hindu
Alamat:BELANCAN
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Kimia

Biografi Singkat Guru

Nama:I Nyoman Suarta
NIP/NIK:196808091996031004
TTL:1968-08-09
Agama:Hindu
Alamat:PETAK
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Seni Budaya
Nama:I Ketut Sukada
NIP/NIK:196912311998031038
TTL:1969-12-31
Agama:Hindu
Alamat:Daup
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Matematika
Nama:I Gusti Ayu Srijati
NIP/NIK:197202052006042030
TTL:1972-02-05
Agama:Hindu
Alamat:Malet Gusti
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Seni Budaya
Nama:I Wayan Suardana
NIP/NIK:197312312006041018
TTL:1973-12-31
Agama:Hindu
Alamat:SONGAN B
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Sosiologi
Nama:Nyoman Sukadana
NIP/NIK:197512162006041012
TTL:1975-12-16
Agama:Hindu
Alamat:BANJAR DESA
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Bahasa Inggris

Biografi Singkat Guru

Nama:I Kadek Ardiana
NIP/NIK:197806032005011016
TTL:1978-06-03
Agama:Hindu
Alamat:BR. YEH PANES
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Matematika
Nama:I Nyoman Wawan Swadiana
NIP/NIK:198003032006041023
TTL:1980-03-03
Agama:Hindu
Alamat:Menguitani
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Biologi
Nama:Ni Made Ari Suardani
NIP/NIK:198012242006042020
TTL:1980-12-24
Agama:Hindu
Alamat:Kintamani
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Biologi
Nama:Ni Ketut Padma Sari
NIP/NIK:196809082007012026
TTL:1968-09-08
Agama:Hindu
Alamat:Bayunggede
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Bahasa Inggris
Nama:I Ketut Sarjana
NIP/NIK:196812312005011015
TTL:1968-12-31
Agama:Hindu
Alamat:Tembuku Bakas
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Pendidikan Agama Hindu

Biografi Singkat Guru

Nama:I Gde Putu Darmika
NIP/NIK:197001172007011015
TTL:1970-01-17
Agama:Hindu
Alamat:Br. Dukuh Desa. Abang Batudinding
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn)
Nama:Ni Kadek Rusmiati
NIP/NIK:197212312006042085
TTL:1972-12-31
Agama:Hindu
Alamat:Br. Tandang Buana Sari
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn)
Nama:I Made Sandika
NIP/NIK:197801102008011019
TTL:1978-01-10
Agama:Hindu
Alamat:Kacang Dawa
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Bahasa Inggris
Nama:I Dewa Gede Alit Yudiawan
NIP/NIK:198106202003121005
TTL:1981-06-20
Agama:Hindu
Alamat:Peninjoan
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Bahasa Indonesia
Nama:Sang Ayu Eling Lestari
NIP/NIK:198108182008012022
TTL:1981-08-18
Agama:Hindu
Alamat:BR TANAH DAHA, DESA SUKAWANA, KINTAMANI, BANGLI
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Matematika

Biografi Singkat Guru

Nama:I Gede Eka Putra Adnyana
NIP/NIK:198111182010011012
TTL:1981-11-18
Agama:Hindu
Alamat:BR. DALEM
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Bahasa Indonesia
Nama:Dewa Ayu Nyoman Sri Ayuni
NIP/NIK:198210222010012018
TTL:1982-10-22
Agama:Hindu
Alamat:Kawan
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Bahasa Inggris
Nama:I Made Ari Purbawa
NIP/NIK:198612162010011019
TTL:1986-12-16
Agama:Hindu
Alamat:GANCAN
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), OPERATOR
Nama:Ni Luh Putu Soniyani
NIP/NIK:198803052011012020
TTL:1988-03-05
Agama:Hindu
Alamat:MALET GUSTI
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Fisika
Nama:I Nyoman Daging
NIP/NIK:196709122007011032
TTL:1967-09-12
Agama:Hindu
Alamat:Glagahlinggah
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Bahasa Bali

Biografi Singkat Guru

Nama:I Nyoman Pagiana
NIP/NIK:198512312011011024
TTL:1985-12-31
Agama:Hindu
Alamat:Br.Tinga
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Ekonomi
Nama:I Gusti Ayu Muter Anggreni
NIP/NIK:198208142015032001
TTL:1982-08-14
Agama:Hindu
Alamat:DSN. SIDEMEN
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Bahasa Indonesia
Nama:I Kadek Eka Budiawan
NIP/NIK:198804052020121002
TTL:1988-04-05
Agama:Hindu
Alamat:Sukawana
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Matematika
Nama:TAFRIHATUL ALIYATI
NIP/NIK:199309202020122010
TTL:1993-09-20
Agama:Islam
Alamat:Banyuning
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Geografi
Nama:Munib Khomsai
NIP/NIK:3514070112700002
TTL:1970-12-01
Agama:Islam
Alamat:Kintamani
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Pendidikan Agama Islam

Biografi Singkat Guru

Nama:Desak Ayu Sri Purnaminingsih
NIP/NIK:5106024202740004
TTL:1974-02-02
Agama:Hindu
Alamat:BLUNGBANG
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Matematika
Nama:I Nengah Ardi
NIP/NIK:5106040405810004
TTL:1981-05-04
Agama:Hindu
Alamat:Bayunggede
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Antropologi
Nama:Desak Putu Eny Purwantini
NIP/NIK:5106045810820003
TTL:1982-10-18
Agama:Hindu
Alamat:SEKAAN
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Bahasa Indonesia
Nama:Ni Nengah Miniawati
NIP/NIK:5106017101830004
TTL:1983-01-31
Agama:Hindu
Alamat:Tanggahan Gunung
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Matematika
Nama:I Wayan Suardika
NIP/NIK:5106040305830002
TTL:1983-05-03
Agama:Hindu
Alamat:Br.Bonyoh
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Geografi

Biografi Singkat Guru

Nama:I Gede Arta Wirawan
NIP/NIK:5106041706840006
TTL:1984-06-17
Agama:Hindu
Alamat:Br. Kerta Budi
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Bimbingan dan Konseling (Konselor)
Nama:I Wayan Arpawan
NIP/NIK:5106040409860004
TTL:1986-09-04
Agama:Hindu
Alamat:Bayunggede
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Pendidikan Sejarah
Nama:Ni Kadek Lispia Dewiningsih
NIP/NIK:5106045809890004
TTL:1989-09-16
Agama:Hindu
Alamat:Banjar Bugbugan Desa Batur Tengah
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Bimbingan dan Konseling (Konselor)
Nama:I Ketut Andi Sedeng
NIP/NIK:5106042301900006
TTL:1990-01-23
Agama:Hindu
Alamat:Kedisan
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Pendidikan Agama Hindu
Nama:I Wayan Edi Setyawan
NIP/NIK:5106041307910004
TTL:1991-07-13
Agama:Hindu
Alamat:ABUAN
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Geografi

Biografi Singkat Guru

Nama:I Wayan Suartama
NIP/NIK:5106021210920005
TTL:1992-10-12
Agama:Hindu
Alamat:Br. Kayubihi
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Bahasa Bali
Nama:Ni Kadek Desi Mariani
NIP/NIK:5106046512930004
TTL:1993-12-25
Agama:Hindu
Alamat:Br. DINAS BATUR TENGAH
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Bahasa Jepang
Nama:I Wayan Roy Adnyana Putra
NIP/NIK:5106021204950011
TTL:1995-04-12
Agama:Hindu
Alamat:Kuta Undisan
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Sejarah
Nama:Ni Kadek Amiariasti
NIP/NIK:5106046110960007
TTL:1996-10-21
Agama:Hindu
Alamat:Br. Bubugan
Phone:xxx xxx xxx xxx
Mapel:Pendidikan Jasmani dan Kesehatan